Verkkosivuanalytiikka

Mittaaminen ja analysointi on koko digitaalisen markkinoinnin kulmakivi. Oikeat mittarit mahdollistavat konkreettiset tavoitteet ja seuranta tavoitteisiin pääsyn.

Mittaa verkkosivuliikennettä

Google Analytics on digitaalisen markkinoinnin tärkeimpiä verkkosivujen mittausvälineitä. 

luo mukautetut konversiot

Voit luoda haluttuja verkkosivukonversioita ja seurata niiden avulla myyntiä ja markkinointia.

seuraa tavoitteitasi

Se mitä tavoitellaan, täytyy myös mitata. Oikein toteutetuilla mittareilla seuraat tavoitteiden täyttymistä. 

Analysoi sivustoliikennettä

Analysoimalla sivustoliikennettä saat reaaliaikaisen käsityksen yrityksesi digitaalisesta näkyvyydestä ja toiminnasta. 

Verkkosivuanalytiikka - Mittaaminen mahdollistaa seurannan ja tulokset

Onnistuneen digitaalisen markkinoinnin pohjalla on tarkka ja luotettava seuranta sekä mitattavuus. Jotta verkkosivuja voidaan tehokkaasti kehittää, täytyy ihmisten käyttäytymisestä sivuilla olla dataa. Tärkein yksittäinen työkalu digitaalisissa työkaluissa on Google Analytics. Sen avulla verkkosivuille voidaan määrittää erilaisia konversioita joihin verkkosivun sisältö ohjaa. Tällaisia voi olla esimerkiksi euromääräisen myynnin seuranta, ostoskoriin lisäämiset, sivuilla vietetty aika, yhteydenotot you name it.

Google Analytics kerää valtavan määrän dataa, mutta luonnollisesti datalle ei juurikaan ole käyttöä, mikäli sitä ei osata tulkita oikein. Kun tavoitteet verkkosivuille ovat selkeät, voidaan mitata käytännössä koko asiakkaan polku ensivierailuista haluttuun lopputulemaan; mitä kautta asiakas on sivuille saapunut, millä sivuilla asiakas käy, kuinka nopeasti verkkosivusisältö saa asiakkaan tekemään ostopäätöksen. 

Mittaaminen ja mitattavien asioiden tulkinta mahdollistaa digitaalisen markkinoinnin kokonaisvaltaisen onnistumisen ja auttaa tulevaisuuden suunnittelussa sekä tavoitteiden asettamisessa sekä seurannassa.

Google Analytics kerää valtavan määrän dataa, mutta luonnollisesti datalle ei juurikaan ole käyttöä, mikäli sitä ei osata tulkita oikein.

Seuraako verkkosivusi sivuillasi tapahtuvaa liikennettä? Ei hätää, voimme auttaa!

Verkkosivu
Analytiikka

Verkkosivuliikenteen tarkka mittaaminen ja sen pohjalta markkinointiratkaisujen tekeminen on mahdollistanut Mikan ja Anssin autohuollolle ja JVmedialle kustannustehokkaan markkinoinnin tekemisen eri kanavissa. Mittaamisen avulla olemme voineet kohdentaa markkinointia tehokkaimpiin kanaviin.

Yhdistä myös muut Google -palvelumme markkinointiisi