Hakukoneoptimointi eli Search Engine Optimizing

Hakukoneoptiomointi eli SEO tarkoittaa verkkosivujen sisällön ja teknisen toteutuksen optimointia hakukoneystävälliseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että annat verkkosivuillesi mahdollisuuden löytyä hakutulosten kärkipäästä halutuilla hakutermeillä.

Löydy netistä

Hakukoneoptimointi tekee verkkosivuistasi hakukoneiden kautta löydettävät ja parantaa myös käytettävyyttä.

näy kohderyhmällesi

Optimoimalla sivustosi oikeille hakutermeille, potentiaaliset asiakkaasi löytävät palvelusi helpommin.

Toimivat sivut

Hakukoneoptimoidut sivut ovat paitsi hakukoneiden löydettävissä, myös miellyttävät käyttää.

Tekstisisältö on hakukonenäkyvyyden kriittinen osa

Hakukoneoptimointi (Search Engine Optimization) mahdollistaa sivuston löytymisen hakukoneista (käytännössä Googlesta) halutuilla hakutermeillä. Optimointi voidaan karkeasti jakaa kolmeen osaan: tekniseen optimointiin, konversio-optimointiin sekä sisältöoptimointiin

Tekstisisällön täytyy vastata hakijan hakutermejä, jolloin hakukone voi näyttää sivustosi korkeimmissa hakutuloksissa. Verkkosivuston omistajana on hyvä muistaa, että Google pyrkii näyttämään hakijalle sivuja, joiden sisältö vastaa parhaiten hakijan etsimää asiaa. Sisältöoptimoinnilla käytännössä kerrotaan Googlelle, mitä sivusto pitää sisällään.

Ennen kuin sisältöoptimointia voidaan alkaa tehdä, täytyy selvittää, mitä termejä palveluasi etsivät potentiaaliset asiakkaat käyttävät. Hakusanat ja -termit löydetään hakusanatutkimuksen avulla, jossa eri työkaluja käyttämällä voidaan määrittää hakutermit sekä niiden hakumäärät kuukausitasolla keskimäärin. Näin selvitämme tärkeimmät hakutermit joilla yrityksesi täytyy näkyä hakutulosten ensimmäisellä sivulla, jotta sivusto tavoittaa asiakkaasi. 

Hakukoneoptimoinnin tärkein tehtävä pitkällä tähtäimellä on sivuston orgaanisen eli ei-maksetun liikenteen lisääminen sivustolla. Optimoinnilla ei saada aikaan useinkaan nopeita tuloksia, mutta orgaanisen liikenteen systemaattinen ja pitkäjänteinen kasvattaminen aiheuttaa sen, että vaikka maksetun markkinoinnin kuluja täytyy laskea, säilyy sivustolla aina orgaaninen liikenne. Kun hakukoneoptimoitua sisältöä tuotetaan jatkuvasti, kertaantuu jokaisen uuden sisällön tuoma lisäliikenne jatkuvasti, sillä myös aiemmin tuotetut sisällöt jatkavat liikenteen ohjaamista sivustolle. 

Hakukoneoptimointi voidaan karkeasti jakaa kolmeen osaan: tekniseen optimointiin, konversio-optimointiin sekä sisältöoptimointiin.

Onko yrityksesi verkkosivusisällöt hakukoneoptimoituja? Me autamme!

Tekninen hakukoneoptimointi parantaa sivujen käytettävyyttä

Kehittyneet algoritmit ja koneoppiminen ovat parantaneet Googlen kaltaisten hakukoneiden hakutuloksia merkittävästi ja kehitysaskeleita otetaan jatkuvasti. Google ymmärtää jopa hämmästyttävän tarkasti sen, mitä käyttäjä milloinkin hakee ja millaista sisältöä hän toivoo löytävänsä. 

Google pisteyttää verkkosivut niiden käyttäjäkokemukseen vaikuttavan toiminnallisuuden perusteella, ja tähän liittyy oleellisesti myös sivujen latautumisnopeus sekä käytettävyyden jouhevuus. 

Tekniseltä osalta hakukoneoptimointi kuuluu (tai pitäisi kuulua) aina uusien verkkosivujen rakennusprojektiin. Nopeat, helppokäyttöiset ja käyttäjäystävälliseksi suunnitellut sivut ovat loistava pohja alkaa nostaa yrityksen verkkosivuja kohti hakutulosten kärkeä, mutta eivät yksinään riitä. Nopeat sivut, mutta välttävät sisällöt eivät tavoita hakukonesurffailijaa, eikä loistavilla hakukoneoptimoiduilla tekstisisällöillä voida kompensoida hitaita ja epäkäytännöllistä verkkosivurakennetta.

Tekninen hakukoneoptimointi tarkoittaa sivuston toimivuuden parantamista pienentämällä latausaikoja ja sivuston tiedostojen kokoa. Hakutuloksiin vaikuttavien Googlen hakubottien pääsyn nettisivuille estävät virheet tekevät hakusijoituksissa nousemisen mahdottomaksi.

Nopeat, helppokäyttöiset ja käyttäjäystävälliseksi suunnitellut sivut ovat loistava pohja alkaa nostaa yrityksen verkkosivuja kohti hakutulosten kärkeä, mutta eivät yksinään riitä.

Konversio-optimointi tähtää parempiin tuloksiin

Teknisen ja sisältöoptimoinnin rinnalle on noussut hakukoneoptimoinnissa konversio-optimointi. Sen tehtävä on parantaa verkkosivuvierailijan kokemusta niin ostamisen kuin muidenkin verkkosivutavoitteiden täyttymisessä. Konversio-optimoinnilla voidaan saavuttaa verkkosivujen liikennettä lisäämättä se, että ne tuottavat yritykselle paremmat tulokset. Näin myös markkinoinnin avulla ohjattu liikenne konvertoi paremmin yrityksen tavoitteiden mukaisesti.

Konversio-optimoinnissa asiakkaasi on tärkein tekijä ja muuttuja. Miten tuotettasi käyttävät henkilöt ostavat tuotteesi ja miten ostaminen on heille mahdollisimman helppoa? Konversio-optimointi vaatii syvää ymmärrystä asiakkaan ostopolusta ja sen tehtävä on poistaa kaikki ostamisen esteet ja sillä tavoin tehdä verkkosivuistasi toimivammat ja tarkoitustaan paremmin palvelevat.

Toimivatko verkkosivusi asiakasystävällisesti? Me autamme!

Hakukone
optimointi

Yhdistä Google -palvelumme markkinointiisi