Instagram-markkinointi

Instagram-markkinointi toimii samalla markkinointityökalulla kuin Facebook, joten käytössä on markkinoiden paras kohdennus ja laajin kohderyhmä.

Laajin Yleisö

Instagram-markkinointi toteutetaan Facebookin markkinointityökalulla ja tavoitettavissa on valtava yleisö sekä kansallisesti että globaalisti.

Tarkin kohdennus

Instagramin kohdennustyökalut mahdollistavat tarkimman kohdennuksen ja toimivat algoritmit näyttävät mainoksia juuri oikeille henkilöille.

Oikea mainos Oston eri vaiheisiin

Instagram on erinomainen työkalu ostoprosessin kaikkiin vaiheisiin. Laajat yleisöt saadaan automaatiolla kavennettua ostovalmiiksi yleisöksi.

Edullisia näyttökertoja

Instagramissa näyttökerrat maksavat vain murto-osan perinteisiin markkinointikanaviin ja -työkaluihin verrattuna. 

Instagram-markkinointi

Instagram on Facebookin omistama media-alusta ja on usein mielletty nuoremman ikäryhmän käyttämäksi sosiaaliseksi mediaksi. Instagramin kasvu tapahtuu kuitenkin tällä hetkellä nopeiten ikäryhmässä +50. Kuva- ja videopalvelussa voidaan hyödyntää visuaalisia elementtejä, ja vaikka Instagram-käyttäjät eivät ole palvelussa suoranaisesti mitään ostamassa, on palveluun yhdistetty vahvasti myös myynnillisiä elementtejä kuten Instagram-kauppa.

Instagram-markkinointi voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: orgaaninen päivittäminen, maksettu markkinointi sekä vaikuttajamarkkinointi. Orgaaninen päivittäminen on lähes aina tehokkainta sisäisesti tuotettuna, sillä ulkoisen toimijan on vaikea resursoida tarpeeksi aikaa ajankohtaisen ja ”intiimin” sisällön tuotantoon. Orgaanisen näkyvyyden saaminen Instagramissa vaatii pitkäjänteistä työtä kanavassa, eikä sillä useinkaan tavoitella yksittäisiä myyntipiikkejä vaan seuraajia kerätään säännöllisellä ja mielenkiintoisella sisällön jakamisella. Mielenkiintoisen sisällön määrittelee asiakaskuntasi. Tarjoamme yrityksen orgaanisen Instagram-kanavan kasvattamiseen suunnitteluapua sekä kohderyhmää kiinnostavan sisällön ideointia, mutta orgaanisessa markkinoinnissa päävastuu ja tuotanto on käytännössä aina yrityksen vastuulla.

Maksetulla Instagram-markkinoinnilla tavoitellaan ostovalmista yleisöä ja tästä syystä myös tuloksia on odotettavissa nopeammin kuin orgaanisesti. Tällöin kohderyhmä voidaan rajata Facebookin markkinointityökalulla tarkasti. Lähes poikkeuksetta maksettu markkinointi toimii parhaiten yhdistettynä aktiiviseen orgaaniseen tekemiseen. Tällöin ostosysäykseen pyrkivä maksettu mainos saa tulitukea ja lisäperusteluita orgaaniselta kanavalta. Keskitymme digimarkkinointitoimistona pääasiassa maksettuun markkinointiin.

Vaikuttajamarkkinointi on erinomainen tapa valjastaa erilaisten sosiaalisen median vaikuttajien seuraajat omaksi kohderyhmäksi. Kaupalliset yhteistyöt ovat muodostuneet merkittäväksi osaksi sosiaalisen median markkinointia, sillä usein somevaikuttajien seuraajat ovat erittäin sitoutuneita ja näin myös vastaanottavaisia tuote/palvelu-suosituksille. Meidän roolimme yrityksesi vaikuttajamarkkinoinnissa on koordinointi, suunnittelu sekä mittaaminen.

Instagram-käyttäjät eivät ole palvelussa suoranaisesti mitään ostamassa, on palveluun yhdistetty vahvasti myös myynnillisiä elementtejä

Onko sosiaalinen media osa markkinointistrategiaasi? Me autamme!

Instagram-markkinointi RACE-mallissa

Reach

Instagram-markkinoinnilla tavoitetaan Reach-vaiheessa laajasti henkilöt, joille tuotteesi/palvelusi on tuntematon. Kohdennustyökaluilla kohderyhmä voidaan rajata maantieteellisesti, demografisesti sekä mielenkiinnon kohteiden perusteella. 

Act

Act-vaiheessa Facebookin (ja Instagramin) kohdennustyökaluilla sivustollasi vieraileelle kävijälle esitetään ostopäätöstä tukevaa sisältöä esim. miten palvelumme ratkaisee ongelmasi. Tavoitteena saada tehdä sivustokävijöistä liidejä.

Convert

Convert-vaiheessa Instagramin avulla sivustokävijät ja liidit pyritään muuttamaan maksaviksi asiakkaiksi uudelleenmarkkinoinnin keinoin. Tehokkaita sisältöjä Convert-vaiheeseen ovat referenssitarinat, osto-oppaat ja asiantuntijasisällöt.

Engage

Engage-vaiheessa asiakastasi sitoutetaan palveluusi/tuotteeseesi tarjoamalla esimerkiksi ohjeita palvelusi/tuotteesi tehokkaaseen käyttöön. Facebookin uudelleenmarkkinoinnilla markkinointi voidaan kohdentaa tarkasti oston tehneisiin asiakkaisiin.

Instagram
Markkinointi

Yhdistä Sosiaalisen median-palvelumme markkinointiisi